Onze Missie

Stichting Ik Wil bouwt aan een dragende en inclusieve samenleving

Stichting Ik Wil spant zich in om bij bewoners in de wijk een proces op gang te brengen van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid. Onze activiteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Deze laagdrempelige activiteiten op behoeften van de mensen uit de wijk noemen we de sociale basisactiviteiten. Hier ontdekken deelnemers hun talent en kunnen ze deze verder ontplooien.

Missie en visie van Stichting Ik Wil

Waarom bestaan wij?
Stichting Ik Wil is opgericht om mensen met elkaar te verbinden. Ons uitgangspunt is: Iedereen hoort er bij.

Waar willen we heen?
Dat iedereen binnen Stichting Ik Wil kan zeggen: Ik neem leiding over mijn eigen leven.

Welke kernwaarden horen bij Stichting Ik Wil?
Bij Stichting Ik Wil gaat het om:

  • LIEFDE
  • BEWUSTWORDING
  • ZINGEVING
  • GELIJKWAARDIGHEID
  • RUIMTE GEVEN AAN JEZELF EN ELKAAR

Welke kernkwaliteiten bezitten we?
Bij Stichting Ik Wil:
-Doen we aan verbindende communicatie.
-Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen.

De bindingsladder:
Alle participanten worden vanaf het eerste bezoek gestimuleerd als vrijwilliger zelf actief te worden en vanuit die positie mogelijk door te groeien op de bindingsladder: het model dat stichting Ik Wil gebruikt om de mate van betrokkenheid van de participanten te verwoorden. Mensen die voorheen moeite hadden met het vinden van een plek in de maatschappij, vinden die bij Stichting Ik Wil. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkwaardigheid.

De bindingsladder bestaat uit de volgende treden:

Bezoeker – deelnemer – ondersteuner – kartrekker – coördinator – verbinder.

We hanteren het begrip halen en brengen. Kom je iets bij ons halen, dan mag je ook iets brengen, in de breedste zin van het woord.