ANBI

ANBI status
U kunt Stichting Ik Wil financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Stichting Ik Wil heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Ik Wil te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl en bij de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Stichting Ik wil heeft geen medewerkers in loondienst. De projecten worden geleid door ZZP-ers die worden ingehuurd voor de looptijd van het betreffende project. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting Ik Wil.

Statutaire naam Stichting Ik Wil
Opgericht 02-01-2013
KvK nummer 56836899
RSIN 852324753
Adres Doctor Cuyperslaan 66
5623 BB EINDHOVEN
(Woenselsestraat 1298, hoek Humanitas en st.Leergeld)
Contactgegevens E-mail: info@stichtingikwil.nl
Telefoon: 06 – 33083165
Winstoogmerk De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bestuur Klik hier
Beloningsbeleid De bestuurders van stichting Ik Wil
ontvangen geen beloning, anders dan
een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Zij ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding en
geen vakantiegeld.
Activiteiten Klik hier
Financiële
verantwoording

Jaarverslag stichting ik wil 2021
Jaarrekening stichting ik wil 2021
Jaarverslag stichting ik wil 2020
Jaarrekening stichting ik wil 2020
Jaarverslag stichting ik wil 2018
Jaarverslag stichting ik wil 2017