ANBI

ANBI status
U kunt Stichting Ik Wil financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Stichting Ik Wil heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Ik Wil te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl en bij de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Stichting Ik Wil hanteert een Raad van Toezicht Model. De directrice/bestuurder is uitvoerend en bezig met het dagelijks bestuur. Krachtens de Wet normering topinkomens (Wnt) is de beloning van
bestuurder niet hoger dan het wettelijk maximum. Leden van de Raad van
Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Statutaire naam Stichting Ik Wil
Opgericht 02-01-2013
KvK nummer 56836899
RSIN 852324753
Adres Doctor Cuyperslaan 66
5623 BB EINDHOVEN
(Woenselsestraat 1298, hoek Humanitas en st.Leergeld)
Contactgegevens E-mail: info@stichtingikwil.nl
Telefoon: 06 – 33083165
Winstoogmerk De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bestuur Klik hier
Beloningsbeleid Krachtens de Wet normering topinkomens (Wnt) is de beloning van bestuurder niet hoger dan het wettelijk maximum. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.
Activiteiten Klik hier
Financiële
verantwoording

Jaarverslag Stichting Ik Wil 2022
Jaarrekening Stichting Ik Wil 2022
Jaarverslag stichting ik wil 2021
Jaarrekening stichting ik wil 2021
Jaarverslag stichting ik wil 2020
Jaarrekening stichting ik wil 2020
Jaarverslag stichting ik wil 2018
Jaarverslag stichting ik wil 2017