De Bindingsladder

Alle participanten worden vanaf het eerste bezoek gestimuleerd als vrijwilliger zelf actief te worden en vanuit die positie mogelijk door te groeien op de bindingsladder: het model dat stichting Ik Wil gebruikt om de mate van betrokkenheid van de participanten te verwoorden. Mensen die voorheen moeite hadden met het vinden van een plek in de maatschappij, vinden die bij Stichting Ik Wil. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkwaardigheid.

Vanaf het eerste contact stimuleert Stichting Ik Wil groei in participatie bij alle betrokkenen. Dit noemen wij de bindingsladder.

– Een wijkbewoner komt als bezoeker binnen. Een bezoeker komt kennismaken en oriënteert zich op de mogelijkheden. Op het moment dat hij of zij op wekelijkse basis participeert in activiteiten, wordt de bezoeker een deelnemer.

– De deelnemer raakt meer vertrouwd. Behoeften en talenten ontplooien zich. De deelnemer maakt kenbaar meer betrokken te willen zijn bij een activiteit of taak waar hij of zij het talent het beste in kan zetten. Op het moment dat een deelnemer taken in de uitvoering op zich kan nemen, wordt hij of zij ondersteuner.

– Als de ondersteuner verantwoordelijkheid kan dragen voor de gehele uitvoering van een activiteit, wordt hij of zij kartrekker.

– Een kartrekker die in staat is om met ondersteuning een project te organiseren en in uitvoering te coördineren, kan projectcoördinator worden.

– Een coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van een project.

– Verbinders zijn betrokkenen die zich in de breedte van de totale organisatie en het omliggende netwerk kunnen bewegen, de totale ontwikkeling organisatie-breed vorm kunnen geven en leiding kunnen geven aan de uitvoering en coördinatie.

– Het bestuur is eindverantwoordelijk.